Archiwum

Powrót do listy aktualności

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie 19.11.2019

W dniach 22, 25, 26 listopada 2019 roku odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni spotkają się wwedług następującego harmonogramu:

- 22 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 9:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej, Komisji Przemysłu i Handlu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznegi i Ochrony Przeciwpożarowej.

- 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rewizyjnej.

- 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godzinie 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - wizja w terenie - Osiedle Gacki.