Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pomoc klęskowa dla rolników 18.10.2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. O taką pomoc można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Producenci rolni mogą od 17 do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Agencji.

Więcej informacji na: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html