Archiwum

Powrót do listy aktualności

Osobowość Roku Gminy Pińczów 27.10.2008

Do 31 grudnia 2008 roku można składać wnioski z uzasadnieniem o przyznanie wyróżnienia Osobowość Roku Gminy Pińczów. Wyróżnienie przyznawane będzie już po raz drugi. W ubiegłym roku Kapituła przyznała tytuł Osobowość Roku Aleksandrowi Staniszewowi.

Wyróżnienie jest wyrazem uhonorowania i uznania społeczności lokalnej dla wyróżniających się osób, których działalność, dokonania i osiągnięcia w sposób znaczący wiążą się z Gminą Pińczów. Tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów” nadawany jest przez Kapitułę powołaną przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza.

 Propozycje osób do otrzymania tytułu mogą składać instytucje, fundacje, stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz osoby fizyczne, pełnoletnie, zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Pińczów. W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne wymagane jest poparcie tego wniosku przez co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Pińczów.

 Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:

- dane o kandydacie
- uzasadnienie wniosku
- adres lub siedzibę instytucji praz podpis zgłaszającego
- zgodę kandydata

 Wzór wniosku umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz dostępny w biurze promocji UM. Zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem, należy dostarczyć do 31 grudnia każdego roku na adres urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Osobowość Roku”.

Wyróżnienie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków, nadawać będzie Kapituła w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.

Osoba wyróżniona otrzyma statuetkę oraz dyplom Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Przewodniczącego Kapituły.
Wyróżnienie przyznawane jest w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/119/07 z dnia 3 października 2007 roku.

Laureata Osobowość Roku Gminy Pińczów poznamy w styczniu 2009 roku.
Pobierz: Wniosek o przyznanie tytułu Osobowosc Roku Gminy Pinczow