Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc dla rolników 07.03.2016

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisami Rozporz±dzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy (…).

W dniu 29.02.2016 r. zostały opublikowane w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym („Nasz Dziennik”) oraz na stronie internetowej ARiMR ogłoszenia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia:

·         rozwój produkcji prosiąt (obszar A),

·         rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) ,

·         rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),

·         związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D).

Więcej informacji: