Archiwum

Powrót do listy aktualności

Nasze Koła Gospodyń na Słowacji 19.07.2016

W dniach 15 – 17 lipca 2016 roku w mieście partnerskim Pińczowa – Svodinie na Słowacji odbył się coroczny Festiwal Pató Pal. Również w tym roku na zaproszenie tamtejszych władz miasta uczestniczyła w nim delegacja z Pińczowa złożona tym razem z Kół Gospodyń Wiejskich z Kozubowa i Skowronna Dolnego na czele z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Markiem Zatorskim. Na scenie Panie zaprezentowały się w swoich tradycyjnych strojach, a ich występ wokalny przy akompaniamencie instrumentów został miło przyjęty przez miejscową publiczność. Obok nich swoje umiejętności wokalne jak i taneczne przedstawiły zespoły z innych państw, jak: Czechy, czy Węgry.

Jednym z punktów wydarzenia była również konferencja przygotowana przez miasto Svodin współfinansowana ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Jej tematem była historia powstania Unii Europejskiej, a także obecna sytuacja polityczna jej członków. Podobne spotkania są niezwykle ważne dla rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, a także pozwalają na wymianę doświadczeń w różnych dziedzinach.