Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje w sprawie Karty Dużej Rodziny 23.02.2016

Od 2 marca do 8 marca zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie od 2 marca do 8 marca 2016 roku w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, lub przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji