Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny 15.01.2016

Od 25 stycznia do 1 lutego będzie można składać uwagi i opinie do Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Zarządzeniem z 15 stycznia 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Opinie i uwagi należy składać w terminie od 25 stycznia do 1 lutego 2016 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, lub  przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji