Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Internetu 09.06.2016

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do zgłaszania planów inwestycyjnych dotyczących budowy infrastruktury NGA. Zbieranie planów inwestycyjnych jest elementem konsultacji społecznych obszarów białych NGA.

Celem konsultacji społecznych obszarów białych NGA jest określenie obszarów, na których nie istnieje i nie powstanie na zasadach komercyjnych infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Lista białych obszarów NGA będzie podstawą do wyznaczenia obszarów do interwencji w II konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Konsultacje społeczne trwają od 17 maja do 17 czerwca br.

Więcej na temat konsultacji: https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga

W ramach konsultacji należy zgłaszać inwestycje spełniające wszystkie poniższe warunki:

  • Planowane na lata 2016-2019, w tym również planowane inwestycje na 2016 r., o których przekazano informacje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 6b ustawy â Prawo telekomunikacyjne. Takie plany należy zgłosić w ramach konsultacji społecznych w celu oceny ich wiarygodności.
  • Planowane do zrealizowania bez wsparcia publicznego. Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w sieci NGA ze środków własnych. Obszary objęte wiarygodnymi planami inwestycyjnymi nie będą mogły zostać wyznaczone do dofinasowania w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację.
  • Zapewaniające przepustowość 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz 100 Mb/s dla placółwek oświatowych. Jeżeli planowana inwestycja obejmuje adres placówki oświatowej, technologia planowanej sieci powinna zapewniać możliwość świadczenia usług dostępu do internetu o symetrycznej przepustowoĹci co najmniej 100 Mb/s (w przeciwnym wypadku adres placówki oświatowej, pomimo uznania planu inwestycyjnego za wiarygodny, będzie mógł zostać objęty interwencją w II konkursie w ramach I osi priorytetowej PO PC).
  • Obejmujące wyłącznie białe obszary NGA. Jeśli wskazany adres nie znajduje się w bazie białych plam, to system uniemożliwi jego przyjęcie.
Zgłoszone plany inwestycyjne będą podlegać analizie przez Zespół przy Ministrze Cyfryzacji, powołany na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w którego skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS): https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/