Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych 25.11.2010

Od 3 do 9 grudnia będzie można składać uwagi i opinie do gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarządzeniem z 25 listopada 2010 Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłosił konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011-2015.

Opinie i uwagi należy składać w terminie od 3 grudnia do 9 grudnia 2010 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, lub  przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów albo pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl.
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Miejskiego w Pińczowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Pliki do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji

- Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015

- Ankieta do konsultacji społecznych Programu