Archiwum

Powrót do listy aktualności

Komfortowy i bezpieczny wjazd do Pińczowa 11.04.2016

Zrealizowana w ubiegłym roku przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Pińczowie, stanowiącej drogę wjazdową od strony Kielc, zapewniła mieszkańcom tego miasta oraz przejeżdżającym przez nie komfort i bezpieczeństwo. Efekty przeprowadzonych prac miał okazję obejrzeć marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej drogi, była to dla nas niezwykle istotna inwestycja i długo jej wyczekiwaliśmy. Na drodze panuje bardzo duży ruch, szczególnie ciężkich samochodów, zatem jej wykonanie było tym ważniejsze – mówił burmistrz Pińczowa, Włodzimierz Badurak.

Przebudowany został odcinek o długości ponad kilometra, na którym poszerzona została nawierzchnia do 8 metrów, wykonane zostało odwodnienie, zbudowano również chodniki. Jest również oczywiście nowa nawierzchnia. Cała inwestycja kosztowała około 3 mln złotych.

– Droga ta była długo oczekiwana, a przecież to wizytówka przemysłowej części miasta, bardzo ważna dla Pińczowa – mówił marszałek Adam Jarubas.

Przed obejrzeniem drogi marszałek Adam Jarubas w towarzystwie dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damiana Urbanowskiego, rozmawiał z władzami miasta na temat kolejnych inwestycji drogowych w Pińczowie.

– Mamy świadomość, że Pińczów potrzebuje następnych inwestycji. Kolejną, jeszcze ważniejszą drogą, będzie obwodnica Pińczowa. Mamy nadzieję, że już w czerwcu wydana zostanie decyzja środowiskowa jej dotycząca – dodał marszałek Jarubas.

Źródło: www.pinczow.com