Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja o podpisaniu umowy 29.03.2018

Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty Parasolowe”, Oś „3 Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

W ramach powyższego działania na terenie gminy Pińczów zostanie zamontowanych 191 instalacji solarnych i 126 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, którzy zapisali się do projektu w terminie do 25.04.2017r. i spełnili wymagania regulaminowe uczestnictwa. Dofinansowanie budowy instalacji wynosi 60%, a energia cieplna lub elektryczna wytworzona w instalacji będzie mogła być zużywana na potrzeby własne budynków mieszkalnych, nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej, agroturystycznej lub rolniczej. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2018 roku.