Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów 01.06.2016

Informuję, że w roku bieżącym zawarto umowę dotacji Nr 72/16 na dofinansowanie zadania: „Zakup sadzonek roślin wieloletnich na zagospodarowanie skweru przy ul. Pałęki w Pińczowie”.

Koszt tego zadania zgodnie z umową dotacji  wynosi  9 000,00 zł. Realizacja tego zadania jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gmina uzyskała dofinansowanie stanowiące 40% kosztów kwalifikowanych w kwocie 3 600,00zł. zgodnie z Umową Dotacji Nr 72/16 z dnia 05 maja 2016 roku zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Pińczów.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 

Włodzimierz Badurak