Archiwum

Powrót do listy aktualności

II Otwarty Konkurs Ofert 14.05.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w obszarze:

ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Szczegóły w Zarządzeniu Nr 38/13 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2013 roku wraz z Ogłoszeniem II Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/158751/19428