Archiwum

Powrót do listy aktualności

I Otwarty Konkurs Ofert 29.01.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert

na realizację w 2013r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w obszarach:

1.kultura fizyczna, sport i turystyka
2.ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom
Szczegóły w Zarządzeniu Nr 9/13 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 stycznia 2013r. wraz z Ogłoszeniem I Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

 Więcej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/158676/19428