Archiwum

Powrót do listy aktualności

Góry Świętokrzyskie - odkryte i dostępne 29.02.2016

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jako Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach niniejszego projektu Stowarzyszenie zrealizowało działanie mające na celu przeprowadzenie inwentaryzacji projektów realizowanych w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Działanie polegało na zebraniu informacji od organizacji pozarządowych, firm prywatnych z terenu powiatów objętych projektem:  kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego, które posłużyły do opracowania artykułu promującego dany projekt, inwestycję lub atrakcje.

Informacje te wraz z opisami poszczególnych atrakcji  z terenu powiatów ww.  zostały zamieszczone na stronie www.swietokrzyskieodkryte.pl .

Ostatecznie w ramach realizacji projektu powstał raport, w którym zostały zebrane wszystkie informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji.

RAPORT