Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dotacje na wymianę pieców 15.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór wniosków na udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Pińczów i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięzwięcie.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały określone w uchwale Nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów".

Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym do wyczerpania środków budżetowych na ten cel lub decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o zakończeniu naboru.

Załączniki:

  1. Wniosek o dotację celową na montaż lub wymianę źródła ciepła
  2. Uchwała