Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.03.2016

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek oraz Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara realizują na terenie województwa świętokrzyskiego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie RPSW.10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Projekty te dotyczą przyznawania bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.