Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dotacja dla szkół 06.06.2016

Informujemy, że Świętokrzyski Kurator Oświaty działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego udzielił Gminie Pińczów dotacji w wysokości 14.480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup  nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, dla następujących szkół:

1. Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie – Szkoła Podstawowa w Kozubowie: kwota 2480,-zł

2. Zespół Szkół w Pińczowie – Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie: kwota 12000,-zł .