Archiwum

Powrót do listy aktualności

Czas na własny biznes 10.08.2016

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. realizuje na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego projekt unijny „Czas na własny biznes” skierowany do mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych pozyskaniem dotacji i wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej w wieku powyżej 29 lat. Potencjalnymi uczestnikami są w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni i nieaktywni zawodowo, osoby z terenów wiejskich, osoby niepełnosprawne, osoby odchodzące z rolnictwa i ich domownicy, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy otrzymają w ramach projektu wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, konsultacji i doradztwa. Dofinansowanie na złożenie wynosi maksymalnie 23 tys. zł, dodatkowo przez okres 8 miesięcy uczestnik może otrzymać wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 12 tys. zł.

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie internetowej www.czasnabiznes.wgpr.pl, na profilu społecznościowym www.facebook.com/czasnabiznes oraz w biurze projektu ul. Okrzei 49 B (II piętro) w Jędrzejowie.