Archiwum

Powrót do listy aktualności

Apel od Wojewody Świętokrzyskiego 30.12.2015

Szanowni Państwo,

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, przed Nowym Rokiem, materiałami pirotechnicznymi, wojewoda apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków.

Wojewoda apeluje w szczególności o:

- zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów pirotechnicznych,

- nieodpalanie petard i fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, gdzie może to zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zakłócać porządek publiczny,

- nieużywanie materiałów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych,

- nieodpalanie petard i fajerwerków z okien budynków,

- nieodpalanie materiałów wybuchowych z dłoni,

- nieużywanie fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,

- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, aby nie miały dostępu do takich materiałów oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie odpalanych petard i fajerwerków.