Powróć do: Dla Mieszkańca

NASZE WYDAWNICTWA

Ponidzie-_Zasmakuj_w_Tradycji

Album "Ponidzie. Zasmakuj w tradycji" jest efektem współpracy kół gospodyń wiejskich, Fundacji Ekorozwój Ponidzia, Miasta i Gminy Pińczów oraz Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w ramach projektu "Ponidziańskie smaki. Wspólna pasja, wspólne dzieło". W realizację włączyły się również Koła Gospodyń Wiejskich "Skowronianki", "Skałczanki", "Kozubowianki" i stowarzyszenia lokalne z terenu Gminy Pińczów "Chata Bogucka", "KGW Młodzawy dziś i jutro", które realizowały warsztaty kulinarne i przekazały przpisy ze swoich rodzinnych źródeł.

 

Dzieje_i_kultura 

„Dzieje i kultura miasta Pińczowa do 1981 r.” to monografia naszego miasta, mająca na celu przypomnienie i przybliżenie współczesnym bogatej historii Pińczowa. Zawiera zachowane dokumenty, mapy, inwentarze, będące odzwierciedleniem działalności ówczesnych właścicieli miasta, władz i związku cechów. Publikacja ta stanowi bezcenne źródło informacji dla poznania najstarszych dziejów naszego miasta i jego mieszkańców. Książka zawiera wiele nieznanych do tej pory szerszej publiczności faktów i może być przyczynkiem do refleksji nad przeszłością i planowaniem przyszłości Pińczowa, naszej gminy i regionu. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Ziemia Pińczowska” przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 

mapka_(1) 

Mapa powiatu pińczowskiego z planem miasta Pińczowa. Projekt zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE.

 

album 

Album fotograficzny promujący miasto i gminę Pińczów, zawierający ponad 100 fotografii przedstawiających najciekawsze, malownicze fragmenty pięknego, ponidziańskiego krajobrazu, skarbnicę wiedzy o faunie, florze, architekturze, obiektach sakralnych i zakątkach Ponidzia. W albumie znajdziecie Państwo również moc zdjęć i informacji o miastach Partnerskich Miasta Pińczowa w tym: Bystrice – Czechy, Svodin – Słowacja, Tata – Węgry, Ploiesti – Rumunia, Caudry – Francja. Projekt zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów.

 

zabytki 

Ulotka z opisem oraz zdjęciami zabytków Pińczowa oraz ciekawych miejsc na Ponidziu przygotowana w języku polskim i angielskim.

 

W_Pińczowie_dnieje_(1) 

„W Pińczowie dnieje” – bogato ilustrowany przewodnik po Pińczowie. Bogate dziedzictwo historyczne, liczne zabytki, ciekawy kalendarz wydarzeń kulturalnych oraz unikatowa przyroda sprawia, że Pińczów określany jest sercem i duszą Ponidzia, niekwestionowaną jego stolicą. Rok wydania: 2013

 

Klasztor 

Klasztor OO Franciszkanów-Reformatów w Pińczowie Ponad 100 - stronicowe wydawnictwo autorstwa historyka Andrzeja Dziubińskiego opisujące historię Klasztoru OO. Franciszkanów i dzieje kultu św. Prospera. Książka bogato ilustrowana jest fotografiami Pińczowa. Wydano na zlecenie: Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia Rok wydania: 2009

 

Reformacja 

Pińczów w latach reformacji 1550-1586 Pińczów in Reformation times 1550-1586 Folder opisuje wyjątkowy w dziejach Pińczowa okres reformacji, który zapewnił miastu trwały ślad na kartach naszej historii narodowej. Autorem opracowania jest Andrzej Dziubiński. Prospekt dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Tłumaczenie na j. angielski - Agnieszka Maria Gernand Rok wydania: 2009

 

Synagoga 

Synagoga Stara w Pińczowie The Old Synagogue in Pińczów Folder promocyjny opisujący pełen dostojeństwa i jedyne dobrze zachowane świadectwo obecności Żydów w mieście. W folderze opisano historię i aktualny opis Synagogi. Całość uzupełniają zdjęcia z archiwum Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Prospekt dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Tłumaczenie na j. angielski - Agnieszka Maria Gernand Rok wydania: 2009

 

spacerownik 

Spacerownik Gminny Ilustrowany autorstwa Andrzeja Dziubińskiego napisany został w formie przewodnika po sołectwach wchodzących w skład struktury administracyjnej Gminy Pińczów. W Spacerowniku znajdą Państwo informacje głównie z dziedziny historii. Do tekstu włączono liczne fotografie, a z tych szczególne wrażenie robią zdjęcia lotnicze wykonane przez Alicję Mazurek, zupełnie przełomowe w obrazowaniu naszego kawałka Polski.

 

Dygasiński 

"Adolf Dygasiński - człowiek z Ponidzia" to nowe, poszerzone wydanie książki o wybitnym pisarzu i publicyście Adolfie Dygasińskim. Wydawnictwo, które powstało staraniem Muzeum Regionalnego w Pińczowie, dedykowane jest przypadającej w tym roku 170. rocznicy urodzin pisarza.W książce znajduje się kalendarium życia i twórczości Dygasińskiego, opracowanie Marty Meduckiej "Adolf Dygasiński - człowiek z Ponidzia" oraz słowniczek geograficzno-literacki okolic Pińczowa upamiętnionych piórem Adolfa Dygasińskiego. Rok wydania: 2009

 

580_lat_praw_miejskich 

Album Pińczów...580 lat praw miejskich jest wydawnictwem promocyjnym Urzędu Miejskiego dedykowanym 580 rocznicy nadania praw miejskich Pińczowowi przez Króla Władysława Jagiełłę. Album zdjęciowy pokazuje urodę miasta w jego licznych zabytkach, oryginalnej przyrodzie i ludziach. Całość poprzedzona została tekstem przypominającym jego przedlokacyjne dzieje. Rok wydania: 2008

 

580_rocznica_lokacji 

Zestaw okolicznościowych pocztówek – reprintów archiwalnych, najstarszych i najciekawszych zdjęć Pińczowa począwszy od XVII w. po okres międzywojenny. Szesnaście pocztówek w etui z polskim i angielskim opisem najciekawszych wizerunków miasta na przestrzeni dziejów i podaniem ich autorów. Rok wydania: 2008

 

10_(1) 

Przechadzka po Pińczowie i okolicy to ciekawy i polecany każdemu turyście przewodnik, z którym poznają Państwo najważniejsze zabytki Pińczowa oraz atrakcje turystyczne znajdujące się w okolicach miasta. Całość uzupełniona jest historią Pińczowa ujętą w formie kalendarium - począwszy od XIV wieku. Autorem Przechadzki jest Andrzej Dziubiński. Rok wydania: 2007

 

11_(1) 

Publikacja „Sławne i znane postacie postacie w dziejach Pińczowa” to obszerny przewodnik do stałej wystawy Jana Góreckiego w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Pokazane są tutaj osoby z różnych stuleci – od XV w. poczynając, najrozmaitszych profesji i zasług: wysocy urzędnicy państwowi i dostojnicy kościelni, politycy i intelektualiści, artyści i literaci, wojskowi i konspiratorzy. Rok wydania: 2007

 

Spotkania_historyczne 

Zeszyty z Pińczowskich Spotkań Historycznych to bardzo istotny zapis dziejów miasta: jego szkół i instytucji, Żydów- mieszkańców miasta, powstań i zbrojnej konspiracji, architektury, harcerstwa, kolejki wąskotorowej. Materiały pochodzą z sesji naukowych, które organizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. J. O. Szanieckiego w rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Od 1997 r. odbyło się dwanaście spotkań. Rok wydania: od 1997 roku wydawnictwo ciągłe.

 

13_(1) 

W Pińczowskich rozmaitościach opisano wiele ciekawostek związanych m.in. z pochodzeniem nazwy Pińczów, legendą o herbie miasta oraz przysłowia z Pińczowem w roli głównej. W opracowaniu znalazły się również pińczowskie toponimia oraz opis ulic współczesnego Pińczowa. Wydawnictwo ilustrowane jest rysunkami Małgorzaty Marszalik-Znojek. Rok wydania: 2000