Powróć do: 2024

Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie.

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmujące budowę ulicy Piaskowej (droga klasy D) w miejscowości Pińczów w km 0+000,00 – km 0+315,47, tj. odcinka długości 315 mb, wraz z budową placu manewrowego, budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, budową i przebudową zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł:    806.462,35 zł

Dofinansowanie (źródło):                                            Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wkład własny:                                                                  241.939,35 zł

 

Termin realizacji:

luty 2025 rok

 

Zdjęcia:

ulica_Piaskowa_stan_istniejący_1
ulica Piaskowa stan istniejący 1

 

ulica_Piaskowa_stan_istniejący_2
ulica Piaskowa stan istniejący 2

 

 

ulica_Piaskowa_podbudowa_2
ulica Piaskowa podbudowa 1

 

 

ulica_Piaskowa_podbudowa_1
ulica Piaskowa podbudowa 2