Powróć do: 2024

Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie.

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmujące budowę ulicy Grodziskowej (droga gminna klasy L) w miejscowości Pińczów w km 2+065,59 – km 2+210,56, tj. odcinka długości 145 mb, wraz z budową placu manewrowego, budową odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego oraz przebudową infrastruktury kolidującej (sieć elektryczna i telekomunikacyjna – światłowód), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł:    588.612,55 zł

Dofinansowanie (źródło):                                            Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wkład własny:                                                                  176.584,55 zł

 

Termin realizacji:

luty 2025 rok

 

Zdjęcia:

Ulica_Grodziskowa_-_stan_istniejący
Ulica Grodziskowa - stan istniejący