Powróć do: Miasto i Gmina

Położenie

Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w rejonie zwanym „Ponidzie”, na wysokości 220-250 m n.p.m., 
na terenie Niecki Nidziańskiej. Jej obszar wynosi niespełna 213 km2

Jest to gmina miejsko-wiejska, leżąca w powiecie pińczowskim. Gmina Pińczów graniczy z gminami:

  • od północy z Gminą Kije,
  • od północnego - wschodu z Gminą Chmielnik, 
  • od wschodu z Gminą Busko Zdrój,
  • od zachodu z Gminą Michałów,
  • od południowego - wschodu z Gminą Wiślica,
  • od południa z Gminą Złota,
  • od południowego - zachodu z Gminą Działoszyce,
  • od północnego - zachodu z Gminą Imielno.

Gmina_Pińczów_(2)