Aktualności

 

Uchwały Rady Miejskiej z 2020 roku 

Uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku 

Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2012 roku

Informujemy, że Rada Miejska w Pińczowie uchwałą Nr XXXII/256/12 z dnia 28 listopada 2012 roku określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pińczów.

Kalendarz wydarzeń

Pobierz: Kalendarz Imprez