Aktualności

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pińczów

Stan na dzień – 18 maja 2006 roku, wynosi 1191 podmiotów aktywnie prowadzących działalność gospodarczą .

Zestawienie podmiotów wg miejsca siedziby

 

Gmina Siedziba 
przedsiębiorstwa
Ilość podmiotóww tym:
  Usługi Handel Produkcja Inne Ogółem
Pińczów Aleksandrów 3 1 - - 4
Pińczów Bogucice I 13 6 1 1 21
Pińczów Bogucice II 4 - - 1 5
Pińczów Borków 2 - - - 2
Pińczów Brzeście 10 8 - 4 22
Pińczów Bugaj 3 - - - 3
Pińczów Byczów 1 - - - 1
Pińczów Chrabków 1 - - - 1
Pińczów Chruścice 3 2 - 1 6
Pińczów Chwałowice 2 - - - 2
Pińczów Gacki 26 3 1 - 30
Pińczów Grochowiska 1 - - - 1
Pińczów Kopernia 6 2 - - 8
Pińczów Kowala 4 2 - - 6
Pińczów Kozubów 7 6 1 - 14
Pińczów Krzyżanowice Dolne 5 - - - 5
Pińczów Krzyżanowice Średnie 2 1 - - 3
Pińczów Leszcze 8 6 - - 14
Pińczów Marzęcin 3 3 - - 6
Pińczów Mołodzawy Duże 6 6 - 1 13
Pińczów Mołodzawy Małe 3 3 - - 6
Pińczów Mozgawa 1 1 - - 2
Pińczów Orkanów 1 1 1 - 3
Pińczów Pasturka 10 11 1 - 22
Pińczów Podłęże 5 3 1 - 9
Pińczów Sadek 2 1 - - 3
Pińczów Skowronno Dolne 3 4 1 1 9
Pińczów Skowronno Górne 1 - - - 1
Pińczów Skrzypiów 6 3 3 2 14
Pińczów Szarbków 2 1 - - 3
Pińczów Szczypiec 1 - - - 1
Pińczów Uników 8 3 - - 11
Pińczów Winiary 4 - - - 4
Pińczów Włochy 8 3 2   13
Pińczów Wola Zagojska Dolna 2 3 - - 5
Pińczów Wola Zagojska Górna 1 2 - - 3
Pińczów Zagórzyce 1 - - - 1
Pińczów Zagość Nowa 2 1 - - 3
Pińczów Zagość Stara 2 2 - - 4
Pińczów Zakrzów 5 2 - - 7
Pińczów Zawarża - 1 - - 1
Pińczów Pińczów 510 257 25 31 823
RAZEM 688 348 37 42 1115

Pozostałe podmioty mają siedzibę poza gminą Pińczów.


Informacja dotycząca zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich 5 lat

 

ROK Liczba zarejestrowanych podmiotów Liczba wyrejestrowanych podmiotów
2006 
/od 01.01.2006 do 18.05.2006/
58 40
2005 103 157
2004 72 213
2003 54 104
2002 62 103
2001 74 230

Informacja uzyskana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, dotycząca działalności innych podmiotów niż osoby fizyczne i spółki cywilne na terenie tutejszej gminy

 

Nazwa Liczba
Spółka akcyjna 3
Spółka z o.o. 20
Spółka jawna 10
Spółdzielnie 9
Stowarzyszenia 2
Banki 5
Inne 2

Kalendarz wydarzeń

Pobierz: Kalendarz Imprez