Aktualności

Urząd miejski w Pińczowie pracuje
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30

Obywateli w sprawach skarg i wniosków w urzędzie miejskim w Pińczowie przyjmują:

Burmistrz i jego zastępca
We wtorki, w godz. od 8.00 do 16.00

Sekretarz gminy i naczelnicy wydziałów
Codziennie w godzinach pracy urzędu

Sprawy obywateli załatwiane w Urzędzie Miejskim w Pińczowie - wykaz z opisami

Kalendarz wydarzeń

Pobierz: Kalendarz Imprez