Ochrona zdrowia

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Ul. Klasztorna 6

28-400 Pińczów

tel.: 41 357 24 94

Dyrektor: mgr Marcin Wojniak

Wykonywane świadczenia: 

Ul. Klasztorna 6, Pińczów:

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

Poradnia dla dzieci

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek

8:00 - 18:00

wtorek 8:00 - 18:00
środa 8:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 14:35
piątek 8:00 - 14:35

 

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

Poradnia ogólna

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 18:00
środa

8:00 - 18:00

czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00

świadczenia lekarza poz

- Tatiana Buczyńska-Bień

- Maciej Dymek

- Ryszard Furmanek

- Barbara Segda

- Modesta Górniak

- Teresa Włudyga

- Beata Sadura

- Grażyna Jastrzębska

- Edward Król

- Robert Klamka

lekarz ginekolog 
- Józef Szymacha

- Józef Mazur

- Krzysztof Grzegorek

- Henryk Błaszczyński

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

ginekologia

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 14:45 - 18:45
wtorek 9:00 - 13:00
środa 7:30 - 14:30
czwartek 8:00 - 12:00
piątek  

Ul. 7 Źródeł 8, Pińczów

świadczenia lekarza poz

- Monika Chmiel-Głogowiec

- Czesława Rogala

- Barbara Segda

- Zdzisław Kraśniewski

- Danuta Jachińska

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

Poradnia ogólna

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 14:35
środa 8:00 - 14:35
czwartek 8:00 - 18:00
piątek 8:00 - 18:00

Gacki, Leszcze 31:

świadczenia lekarza poz

- Monika Chmiel-Głogowiec

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI
dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8:00 - 14:35
wtorek 8:00 - 14:35
środa 8:00 - 14:35
czwartek 8:00 - 14:35
piątek 8:00 - 14:35

lekarz stomatolog:

- Aleksandra Gryglewska

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

stomatologia

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8:00 - 14:00
wtorek  
środa 12:00 - 18:00
czwartek  
piątek 8:00 - 11:00

O.Z. Kozubów 55

świadczenia lekarza poz

- Beata Sadura

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI
dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 8:00 - 14:35
wtorek  
środa 10:25 -18:00
czwartek  
piątek 8:00 - 14:35

lekarz stomatolog:

- Aleksandra Gryglewska

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI

stomatologia

dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek  
wtorek 10:30 - 18:00
środa  
czwartek 7:00 - 14:30
piątek  

O.Z. Szarbków 60

świadczenia lekarza poz

- Robert Klamka

HARMONOGRAM PRACY PRAKTYKI
dzień tygodnia godziny pracy
poniedziałek 14:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa  
czwartek  
piątek 8:00 - 12:00