Władze Gminy

mgr inż Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Urodzony 4 grudnia 1959 roku w Pińczowie. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Mechanicznym oraz studiów podyplomowych na Akademii Świętokrzyskiej. Nauczyciel dyplomowany, recenzent podręczników do szkoły średniej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

mgr inż Marek Zatorski - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Pierzchnicy, gdzie przez 7 lat pełnił funkcję Naczelnika a przez 16 lat funkcję wójta gminy.

 

mgr Marcin Kozłowski - Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Obywatelskiego

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Z administracją publiczną związany od 15 marca 1996 roku. Funkcję sekretarza Gminy Pińczów pełni od 1 stycznia 2012 roku; wcześniej pracował jako Komendant Straży Miejskiej w Pińczowie

 

mgr Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji oraz Wyższej Szkoły Handlowej. Z Urzędem Miejskim w Pińczowie zawodowo związana od 1989 roku, funkcję Skarbnika Gminy sprawuje od 25 II 2003 roku.