Archiwum

Powrót do listy aktualności

Żywność dla najuboższych 04.05.2009

800 osób z terenu Gminy Pińczów korzysta z pomocy w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”. W Gminie Pińczów produkty żywnościowe dostarczane są za pośrednictwem Rady ds. Rodziny działającej przy Burmistrzu współpracującej z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Głównym założeniem przy realizacji Programu jest udzielanie systematycznej (comiesięcznej) pomocy osobom najuboższym. „Od poniedziałku do piątku wolontariusze angażujący się w działalność Rady wydają produkty żywnościowe osobom potrzebującym.  Począwszy od tego miesiąca punkt wydawania produktów mieści się w wyremontowanym lokalu przy ul. Złotej 7 w budynku MGOPS.” – mówi Ewa Symber – przewodnicząca Rady ds. Rodziny działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pińczów, która koordynuje wydawanie produktów żywnościowych.

Remont lokali na potrzeby wydawania produktów żywnościowych wykonał Urząd Miejski w Pińczowie. "Do tej pory Gmina Pińczów wydzierżawiała pomieszczenia od Klasztoru Ojców Franiszkanów. Udało nam się jednak wygospodarować pomieszczenia dla potrzeb działalności Rady ds Rodziny w zasobach gminnych i przenieść punkt oraz świetlicę do budynku przy ul. Złotej. Mam nadzieję, że usprawni to pomoc osobom potrzebującym." - mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.

Do potrzebujących trafiają m.in: mleko, sery żółte, cukier, dżemy, produkty zbożowe (mąka, makaron, kasza, płatki kukurydziane). Łącznie, co miesiąc, jest to ponad 7 ton żywności. 

Z pomocy korzysta 800 osób z terenu Miasta i Gminy Pińczów. Listę osób ustala Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z kryteriami dochodowymi określonymi przez Urząd Wojewódzki w Kielcach. Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy powinno być na poziomie 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 715,50 zł – dla osoby samotnej i 526,50 zł dla osoby w rodzinie. Limit pomocy żywnościowej w ramach Programu wynosi od 2,5 kg do 5 kg miesięcznie, rocznie nie mniej niż 30 kg.

Obok systematycznego wydawania produktów Rada ds. Rodziny organizuje również świąteczne zbiórki produktów żywnościowych i chemicznych „Kosz dla najbiedniejszych”.  Członkowie Rady obejmują stałą pomocą rodziny dysfunkcyjne – dotknięte przede wszystkim problemem alkoholowym. Utrzymując współpracę z Urzędem Miejskim i Komendą Powiatową Policji, Rada włącza się w organizację Dni Rodziny oraz innych wydarzeń i uroczystości gminnych.