Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zimowisko dla dzieci rolników 09.01.2020

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowy i macierzyńskim oraz emerytalno - rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Termin turnusu: 27.01 - 05.02.2020r.

Miejsce wypoczynku: Dom Wypoczynkowy „U Kasi" ul. Rybkówka la/lg,

34-500 Zakopane

Warunki uczestnictwa:

- wiek uczestnika: 10-16 lat, (uczestnik urodzony po 1 stycznia 2004 roku),

- uczestnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną,

- kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenie, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega należy wysłać na adres biura ZMW Świętokrzyskie do dnia 17 stycznia 2020r,

Związek Młodzieży Wiejskiej
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
ul. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce
45 8493 0004 0000 00621481 0001
Tytułem: wpłata na działalność statutową: Zimowisko 2020
(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

Gwarantujemy:

- zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

- opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego/instruktora narciarskiego

- ubezpieczenie NNW,

- transport na i z miejsca wypoczynku,

- atrakcyjny program kulturalno-oświatowy

Koszt wyjazdu 550 zł.

W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny Tel.: 736-914-681; e-mail: świętokrzyskie@zmw.pl

Adres do korespondencji:

Związek Młodzieży Wiejskiej RP ”Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce

 

zimowisko