Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert 02.04.2012

Zarządzeniem Nr 24/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 02.04.2012r, rozstrzygnięto II Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2012r, w obszarach: Kultura fizyczna, sport i turystyka oraz Ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Pobierz:http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=3402