Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wymiana dowodów osobistych 02.01.2008

W Gminie Pińczów do wymiany, według stanu na 31 XII 2007, pozostało jeszcze 815 książeczkowych dowodów osobistych. Tylko w grudniu 2007 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie złożono 894 wnioski o wymianę dowodu, a 440 osobom wydano nowy dowód.

Stanowi to blisko trzykrotne zwiększenie liczby składających wnioski w stosunku do listopada 2007. Gdyby w takim tempie również w styczniu mieszkańcy dopełniali formalności związane z wymianą dowodów, Urząd Miejski mógłby całkowicie zakończyć akcję wymiany dokumentów.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (z 21 XII 2007 roku) po dniu 31 grudnia 2007 wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Złożenie do dnia 31 grudnia 2007r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007r. nie złożą wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008r. zostaną zastosowane sankcje karne.