Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wiosenne sprzątanie miasta 02.04.2009

Rozpoczęła się akcja wiosennego sprzątania miasta. Zarządy Dróg Powiatowych i Wojewódzkich przekazali informację, że w okresie przedświątecznym usuwany będzie piach zalegający przy chodnikach.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy odpowiedzialni są za uprzątnięcie chodników przy swoich posesjach o złożenie uprzątniętego piachu przy krawężnikach. Usprawni to i przyspieszy wiosenne oczyszczanie naszego miasta.


Jednocześnie przypominamy, że na terenie naszej gminy obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku. Służby miejskie w najbliższym czasie będą zwracały szczególną uwagę na respektowanie przez mieszkańców postanowień tej uchwały. W szczególności będą sprawdzane sprawy dotyczące utrzymania porządku na posesjach oraz obowiązki osób w zakresie opieki i nadzoru nad psami.