Archiwum

Powrót do listy aktualności

Umowa na wodociągowanie podpisana 17.06.2009

Umowę o dofinansowanie ze środków unijnych kompleksowego zwodociągowania Gminy Pińczów podpisano we wtorek (16 VI) pomiędzy Gminą Pińczów a Województwem  Świętokrzyskim. Całkowity koszt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniesie 5 489 646,25 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 2 407 265,36 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2009 roku.

Projekt pn. „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt zakłada budowę 11 wodociagów na terenie Gminy Pińczów wraz z przyłączami. Już wykonano wodociągi w miejscowościach: Chruścice, Krzyżanowice Średnie, Sadek przysiółek Mysiak, Bugaj, Szarbków, Chwałowice, Uników oraz Chrabków. Aktualnie realizowana jest budowa wodociągu w Mozgawie, w przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa sieci w Kowali. Do wykonania pozostanie jeszcze wodociąg we wsi Gacki. 

Zgodnie z podpisaną umową gmina zobowiązana jest do zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 30 listopada 2009. Przy tak zaawansowanym tempie prac można spodziewać się, że inwestycja zakończy się przed planowanym terminem. Wkrótce Gmina Pińczów będzie mogła złożyć wniosek o I transzę płatności za już wykonane sieci wodociągowe.

W sumie długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 44,6 km, a długość przyłączy około 12 km.