Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ul. Szarych Szeregów w przebudowie 26.05.2009

W trakcie realizacji jest gruntowna przebudowa ul. Szarych Szeregów w Pińczowie. Na ponad 460-metrowym odcinku drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia, bezpieczniki i chodnik z kostki brukowej. Gmina przebuduje również 32 zjazdy do posesji i wykona przebudowę 2 skrzyżowań z ul. 11 Listopada. Inwestycja planowo ma zakończyć się w październiku tego roku.

<img src="images/aktualnosci/old/news/91012433378864.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/18912433379013.jpg" border="0" alt="" />

„Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Pińczowie"
Kwota: 373.166,83 zł
Termin wykonania: październik 2009
Wykonawca: Zakład Robót Drogowych BRUKBUD Barbara, Włodzimierz Sienkiewicz z Kielc
Zakres prac: przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Szarych Szeregów od  km 0+002,80 do km 0+463,25 (jezdnia o nawierzchni bitumicznej, szer. 3,5m - 4m, 6,45m na poszerzeniu, bezpiecznik przy jezdni o szer. 1,0m z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostek betonowych gr. 8cm, chodnik o szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej gr. 6cm wraz ze schodami szer. 2,0m), przebudowę dwóch skrzyżowań z ul. 11-go Listopada, przebudowę 32 zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, przebudowę wysokościową 18 studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Długość odcinka drogi: 460,45m, powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego: 1.869,7m2, powierzchnia nawierzchnia zjazdów i bezpiecznika z kostki brukowej gr. 8cm: 517,8 m2, powierzchnia chodnika i schodów z kostki brukowej gr. 6cm: 63,0m2.