Archiwum

Powrót do listy aktualności

Trwa rejestracja przedpoborowych 07.10.2008

Zgodnie z wojewódzkim planem rejestracji zatwierdzonym przez wojewodę świętokrzyskiego od 6 do 15 października odbywa się na terenie Miasta i Gminy Pińczów rejestracja przedpoborowych (rocznik 1990). Wezwaniu podlegało 188 mężczyzn urodzonych w 1990 roku. Miejscem przeprowadzenia rejestracji jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

„Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście lat, zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie Gminy Pińczów, są zobowiązani zgłosić się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.” – wyjaśnia Zbigniew Cierlik zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno - Obywatelskiego Urzędu Miejskiego. – „Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia się do rejestracji grozi sankcjami, z finansowymi włącznie” – dodaje.

Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Rejestracja przedpoborowych odbywa się od 6 do 15 października 2008 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury (sala numer 9) w godzinach od 9:00 – 12:00.