Archiwum

Powrót do listy aktualności

The Global Water Experiment 13.03.2012

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pińczowie wzięli udział w Światowym Eksperymencie Chemicznym.Jest to największy eksperyment chemiczny, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego świata.

Rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii. Z tej okazji zorganizowano uroczystości i sympozja naukowe podkreślające osiągnięcia i wkład chemii dla rozwoju ludzkości.

W ramach obchodów IYC odbywających się pod patronatem IUNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) oraz IUPAC (International Union of  Pure and Applied Chemistry) zaproszono młodzież całego świata do wzięcia udziału w Światowym Eksperymencie badania wód lokalnych: „Woda. Roztwór chemiczny/Chemiczne rozwiązywanie problemów”. Ze względu na duże zainteresowanie projekt przedłużono do końca marca 2012 r.

Młodzi chemicy badają właściwości lokalnych źródeł wody, ich rolę w środowisku i znaczenie dla lokalnej społeczności. Wyniki eksperymentów, dane i informacje są przesyłane do Globalnej Bazy Danych, tam gromadzone i wyświetlane na internetowych mapach. Uczniowie – uczestnicy eksperymentu oraz mieszkańcy mają dostęp do danych z tej bazy dotyczących ich szkoły, terenów lokalnych, regionu i kraju oraz do ogólnoświatowej mapy zasobów wód.

 14 lutego 2012 r.   uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki chemii Urszuli Dusik wzięli udział w eksperymencie polegającym na badaniu pH wody rzeki Nidy pobranej z okolic Chrobrza oraz wody ze zbiornika po starym wyrobisku gipsu w Gackach.
Uśrednione wyniki kilku badań przesłano do Światowej Bazy Danych, a Gimnazjum Nr 1 zostało umieszczona na globalnej mapie.
W eksperymencie uczestniczyli: Dawid Poros i Karol Rak kl. I, Andrzej Głuszak, Filip Motyl, Maciej Szpiega kl. II oraz Alicja Karbowniczek, Klaudia Pawlusek, Aleksandra Gałuszczyńska i Zuzanna Linart kl. III.
Do tej pory w projekcie wzięło udział 11 szkół z Polski a wśród nich tylko 4 gimnazja.


 Za udział w badaniach na ręce nauczycielki szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w The Global Water Experiment.


 Globalny Eksperyment połączył uczniów całego świata  podkreślając rolę, jaką pełni chemia w utrzymaniu jakości i oczyszczaniu wody. Świadomość tego, że świeża, czysta woda jest ograniczonym zasobem, zwiększa zainteresowanie kształceniem na jej temat.
Rezultaty badań i więcej wiadomości:http://water.chemistry2011.org/web/iyc