Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 19.02.2008

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na zadanie inwestycyjne „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ulica Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów”.

Za kwotę 245 000 zł opracowana zostanie dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766. Prace podzielone zostały na dwa etapy. W I etapie (do 31 VIII 2008) – opracowana zostanie dokumentacja rozbudowy drogi od Brześcia do granic Pińczowa; w II etapie (do 30 VI 2009)– od granic Pińczowa do ulicy Batalionów Chłopskich.

Zadanie inwestycyjne rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ulica Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów” ujęte było w budżecie Gminy Pińczów w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010. Na zadanie pierwotnie zakładano 290 000 zł, jednak w wyniku przetargu nieograniczonego uzyskano niższą kwotę 245 000  zł, którą zgłosiła firma DRAFT Spółka Inżynierska s.c., R. Dudek, D. Białas z Krzeszowic.