Archiwum

Powrót do listy aktualności

Rejestracja firmy w jednym okienku 31.03.2009

Od dzisiaj firmę można zarejestrować w urzędzie miasta składając tylko jeden kilkustronicowy wniosek. Rozwiązanie takie przewidują przepisy nowelizacji ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,  które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 roku. 

Wprowadzone przez rząd zmiany umożliwiają złożenie zintegrowanego wniosku o rejestrację firmy w jednym miejscu, zamiast jak dotąd w kilku urzędach. Po zmianie, jeden wniosek będzie zawierał wszystkie informacje potrzebne dla instytucji zaangażowanych w proces rejestracji firmy: gminy, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS, KRUS. Tzw. „jedno okienko” w rejestracji firmy jest przełomem, bo dotąd trzeba było składać oddzielne wnioski do ZUS, fiskusa, urzędów gminy i statystycznego, co znacznie wydłużało proces rejestracji firmy.


Znowelizowana przez sejm ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza również zmiany dla firm już istniejących.  Zobowiązuje między innymi każdego przedsiębiorcę do podania rodzaju wykonywanej działalności według kodów PKD2004 (przeklasyfikowanie kodu PKD na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007). Zmiana we wpisie dokonywana będzie od dzisiaj na nowym wniosku i przedsiębiorca nie poniesie z tego tytułu żadnych opłat. Na chwilę obecną zmiany kodu dokonało już około 200 podmiotów z blisko 1150 zarejestrowanych na terenie Gminy Pińczów. Formalność należy wypełnić do końca 2009 roku.


W pierwszych dniach przyjmowania nowych wniosków mogą wystąpić pewne kłopoty. Dopiero wczoraj w południe Ministerstwo Gospodarki opublikowało bowiem na swojej stronie internetowej wzór nowego wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej i instrukcję jego wypełniania. Nowy wniosek to pięć stron i ponad pięćdziesiąt rubryk. Osoby, które będą po raz pierwszy rejestrować działalność prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania, którą można pobrać w formie elektronicznej na stronie urzędu miejskiego lub otrzymać na miejscu w pokoju nr 26. Dopiero wtedy należy przystąpić do wypełniania wniosku. Pozwoli to uniknąć błędów i ponawiania wizyty w urzędzie.


Przypominamy, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za wpis do ewidencji, a także zawieszenie czy wyrejestrowanie firmy nie pobiera się opłaty.

Materiały związane z wprowadzonymi zmianami dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pod adresem http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm

POBIERZ:

- Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- Instrukcja wypełniania wniosku