Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przeterminowane leki przynieś do apteki 27.08.2012

W trosce o środowisko nie powinniśmy pozbywać się przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, wyrzucając do kosza z innymi odpadkami. W ramach akcji DBAJ O ZDROWIE I OCHRONĘ ŚRODOWISKA w aptekach od wielu lat stoją specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety. Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że uodporniają się bakterie i wirusy.

Przeterminowane leki są zbierane w specjalnych pojemnikach a następnie poddawane termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów.

W Pińczowie pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w „Aptece przy Ratuszu” przy Placu Konstytucji 3 Maja skąd na koszt gminy odbierane są w celu utylizacji.