Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przetarg na ul. Grodziskową już ogłoszony 20.01.2009

Gmina Pińczów ogłosiła już przetarg na budowę ul. Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej. Ul. Grodziskowa będzie jedną z  69 gminnych „schetynówek” jakie powstaną w województwie świętokrzyskim, a które dofinansowane zostaną ze środków MSWiA.
Zgodnie z dokumentacją przetargową przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to 02 marca 2009 roku, a zakończenia – 30 listopad 2009 roku.

30 grudnia 2008 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna podpisał listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011”.

Projekt złożony przez Gminę Pińczów został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na drugim miejscu wśród wniosków z woj. świętokrzyskiego rekomendowanych do dofinansowania przez MSWiA. W skład komisji oceniającej wnioski wchodzili przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, GDDKiA w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji i Urzędu Marszałkowskiego.

Łącznie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie świętokrzyskiego gminy złożyły 91 wniosków (69 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania) a powiaty – 29 wniosków (23 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania). Kwota wszystkich inwestycji, które zrealizowane zostaną w naszym regionie z Programu wynosi ponad 62 mln zł. Gminy mogły złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, a powiaty dwa.

 „Budowa ulicy Grodziskowej wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie – projekt i wykonanie” opiewa na kwotę 2 094 200 zł. 50% tej kwoty - zgodnie z przyjętymi zasadami programu - stanowić ma wkład własny Gminy Pińczów.
Harmonogram realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakłada, że do końca marca 2009 roku powinny zostać rozstrzygnięte przetargi na inwestycje objęte dofinansowaniem. Gmina Pińczów już przygotowała niezbędną dokumentację przetargową. Realizacja inwestycji musi zakończyć się przed 30 listopada, a do końca roku powinny zostać rozliczone. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nabór wniosków na kolejny rok planowany jest na wrzesień 2009. W ramach I naboru „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” w całym kraju ma zostać przebudowane lub wyremontowane ok. 2 tysiące km dróg lokalnych.