Archiwum

Powrót do listy aktualności

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego 28.01.2009

Do 6 lutego 2009 uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą składać w swoich szkołach wnioski o przyznanie stypendium w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. Projekt stypendialny realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a finansowany ze środków unijnych oraz krajowych środków publicznych.

Projekt przewiduje wypłacenie jednorazowych stypendiów za okres 6 miesięcy w wysokości 1 800,00 zł (tj. 300,00 zł za miesiąc) dla 180 uczniów.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podpisanego przez ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego ucznia Wniosku o przyznanie stypendium w szkole, w której kandydat na stypendystę jest uczniem w roku szkolnym 2008/2009 w terminie do 06.02.2009 roku.
Po dokonaniu weryfikacji formalnej przez Dyrektora szkoły i opiekuna stypendysty, Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami będzie przekazywany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biura PO KL w terminie 10 dni roboczych od daty (06.02.2009 r.) złożenia Wniosku w szkole, czyli do 20.02.2009 r.

Wszystkie informacje oraz Regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej ŚBBR, Biura PO KL http://www.pokl.sbrr.pl/ w zakładce Program stypendialny.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, pod numerem 041 – 335 05 02 wew. 114.

Pobierz: Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów