Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pośmiertnie odznaczeni Medalem Sprawiedliwych 12.01.2009

Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata dla Marii i Andrzeja Gałęziowskich ze wsi Włochy koło Pińczowa.

Kolejni mieszkańcy gminy Pińczów uhonorowani zostali medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem. Medalem tym pośmiertnie nagrodzeni zostali Maria i Andrzej Gałęziowscy ze wsi Włochy koło Pińczowa.

W końcu grudnia w salach krakowskiego Muzeum Galicja odbyła się uroczystość, podczas której wnuczka beneficjentów Kazimiera Nowak i prawnuczka Agnieszka Nowak odebrały medal dla pani Marii Gałęziowskiej. Kilka miesięcy wcześniej taki sam medal otrzymał - także już nieżyjący - jej mąż Andrzej Gałęziowski.

<img src="images/aktualnosci/old/news/3941231752916spraw.jpg" border="0" alt="" />

- W pierwszej uroczystości w marcu 2008 roku brał udział także burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, a teraz towarzyszył nam sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Jan Szarawara - mówi Jarzy Znojek, dyrektor pińczowskiego Muzeum Regionalnego, które opiekuje się starą synagogą, posiada zbiór judaików i gromadzi dokumentację związaną z dziejami Żydów pińczowskich.

W krakowskiej uroczystości uczestniczyli syn i synowa Israela Goldmana oraz wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, II sekretarz Ambasady Izraela w Polsce Alon Simhayoff oraz naczelny rabin Polski Michael Schudrich.
W dniu wybuchu II wojny światowej ludność żydowska stanowiła około 80 procent ogółu mieszkańców Pińczowa. Było ich około 3,5 tysiąca. Niemcy planowaną zagładę tej nacji rozpoczęli jesienią 1942 roku.

Części Żydów udało się jednak ukryć w okolicznych lasach i pobliskich wioskach, i dzięki Polakom przeżyć do końca wojny. Polakom za pomoc Żydom groziło natychmiastowe rozstrzelanie, ale znany jest także fakt istnienia partyzanckiego oddziału żydowskiego, który do lata 1943 roku walczył w rejonie lasów chroberskich. Był to oddział "Zygmunta”, czyli Zejmana Fajnsztajna, a jego dowódcą był potem niejaki Michał Majtek.

- Dziś w gminie Pińczów mamy sześć osób odznaczonych tym medalem, a w całym powiecie jest ich około 20. Instytut Yad Vaschem prowadzi dokładną statystykę i ewidencję osób odznaczonych medalem. Ogółem na świecie jest blisko 22 tysiące Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Polacy są najliczniejszą nacją wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem i jest ich około 6100 - dodaje Jerzy Znojek.

Źródło: Irena Imosa, Echo Dnia, 10 I 2009