Archiwum

Powrót do listy aktualności

Podręczniki z dofinansowaniem 20.08.2012

Wakacje powoli dobiegają końca. Kiedy dzieci cieszą się z ostatnich dni odpoczynku, rodzice zaczynają myśleć o zakupie podręczników na nowy rok szkolny. Dla wielu osób szansą na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych jest rządowy program Wyprawka szkolna. Ostateczny termin  składania wniosków mija 12 września.

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczył 128 milionów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna został 14 czerwca przyjęty przez Radę Ministrów.

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W tym roku zmianie ulegają kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony jest próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie oświadczeniach rodzinnych).
Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna, w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udziału środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców do 5% środków programu.

Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
•    180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
•    210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
•    325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
•    352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Wnioski o dofinansowanie zakupów składa się w szkołach, do których dziecko będzie uczęszczać. Ostateczny termin składania wniosków mija 12 września. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach i dowód zakupu książek (paragon lub faktura). W 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Pińczów z dofinansowania wyprawki szkolnej skorzystało 120 osób.

Pobierz: Wniosek o wyprawkę szkolną