Archiwum

Powrót do listy aktualności

PO KL w województwie świętokrzyskim - spotkanie informacyjne 15.05.2009

20 maja (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Internatu LO w Pińczowie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki w woj. Świętokrzyskim. Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwe obszary wsparcia w ramach aktualnie ogłaszanych konkursów (edukacja, podnoszenie kwalifikacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, walka z bezrobociem).

W zakresie spotkania omawiane będą:

1. Podstawowe zasady PO KL (zarys)
2. Działania i Poddziałania PO KL w ramach konkursów ogłoszonych w II kwartale 2009 roku:
- "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożnych wykluczeniem społecznym"
- "Wsparcie dla współpracy sfer nauki i przedsiębiorstw"
- "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty"
- "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego z Kielc.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 maja (do godz. 12:00) e-mailem: inwestycje@pinczow.pl, faxem: 041 357 60 07 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (Wydział Promocji i Polityki Regionalnej, pokój nr 7).