Archiwum

Powrót do listy aktualności

PO KL- spotkanie informacyjne 19.02.2008

18 lutego (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Pińczowie odbyło się spotkanie informacyjne związane z możliwościami pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla przedszkoli.

Na spotkaniu, które poprowadziła z ramienia Urzędu Miejskiego Agnieszka Strączek, przedstawiono podstawowe informacje o programie Kapitał Ludzki oraz możliwościach wsparcia dla przedszkoli w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” a w szczególności:
- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
- wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym
- opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Dzisiejsze spotkanie było wstępem do szkolenia na temat praktycznego planowania i wypełniania wniosków projektowych przez placówki przedszkole, które przeprowadzone zostanie z udziałem przedstawicieli Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.