Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pińczowianie w Tacie 06.10.2008

Wizyta wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Pińczowa i podpisanie porozumienia o współpracy między Szkołą Specjalną, Specjalną Szkołą Zawodową oraz Kolegium i Domem Dziecka Województwa Komarom-Esztergom w Tata a pińczowską placówką to efekt współpracy miast partnerskich w ramach trwającego w węgierskiej Tacie Roku Dziecka. W 2008 roku miasta partnerskie Pińczów, Tata, Svodin, Bystrzyca wspólnie realizowały projekt ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, który nawiązywał do tematu życia dzieci w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Trwałym efektem tego projektu było m.in. wydanie albumu fotograficznego odzwierciedlającego obraz życia dzieci w tym regionie Europy. Wrześniowa wizyta wychowanków pińczowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego była kolejną, ważną inicjatywą zacieśniającą współpracę partnerską w zakresie współpracy na rzecz dzieci i młodzieży.

<img src="images/aktualnosci/old/news/3151223287159sosw1.jpg" border="0" alt="" />

<img src="images/aktualnosci/old/news/8091223287361sosw2.jpg" border="0" alt="" />

Trzydniowa wizyta w Tacie była okazją do integracji i wymiany doświadczeń w zakresie współpracy na rzecz uczniów niepełnosprawnych. W programie pobytu znalazły się: konferencja, uczestnictwo w Powiatowym Dniu Niepełnosprawności, wizyta w tatańskiej Szkole Specjalnej oraz zwiedzanie Esztergomu. W zorganizowanej przez stronę węgierską dyskusji wzięli udział przedstawiciele szkół i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi z Polski, Słowacji, Austrii i Norwegii. Stronę polską reprezentował Jacek Kapałka – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Pińczowa. Dla upamiętnienia i sformalizowania zasad współpracy na rzecz dzieci niepełnosprawnych, strony polska i węgierska podpisały deklarację, w której ujęto m.in.: umożliwienie wymiany doświadczeń pedagogom szkół, wspólne uczestnictwo w konkursach (naukowych, sportowych, artystycznych i kulturalnych), wymiana młodzieży. Strony wyraziły również intencję wspólnego poszukiwania możliwości wzięcia udziału w unijnych konkursach.

<img src="images/aktualnosci/old/news/6851223287186sosw3.jpg" border="0" alt="" />

Trzynastoosobowa grupa dzieci z Pińczowa miała również możliwość uczestniczyć i zaprezentować się podczas Powiatowego Dnia Niepełnosprawności. Występ zespołu ludowego „Pińczowianie”, z prezentacją tańców i muzyki ludowej, został niezwykle ciepło przyjęty przez władze samorządu węgierskiego i przedstawicieli Polonii na Węgrzech, która zawsze mocno angażuje się we wszelkie działania zacieśniające współpracę Polska – Węgry. Po prezentacjach artystycznych odbył się wernisaż wystawy „Skarby Ponidzia”, podczas którego w imieniu samorządu Gminy Pińczów dyrektor Jacek Kapałka podziękował burmistrzowi Taty za zaproszenie i stworzenie możliwości integracji międzynarodowej dla dzieci niepełnosprawnych. „Dla wychowanków naszego ośrodka była to pierwsza podróż zagraniczna, a możliwość spotkania się i nawiązania kontaktu z młodzieżą z innych krajów na pewno na długo stanowić będzie wspomnienie jako wielka atrakcja i niesamowita przygoda.” – powiedział Jacek Kapałka podsumowując wizytę. W czerwcu 2009 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej, Specjalnej Szkoły Zawodowej, Kolegium i Domu Dziecka z Taty przyjedzie do Pińczowa na coroczny Dzień Dziecka organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.