Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pierwszy dzwonek za nami 03.09.2012

2491 uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny w gminnych placówkach edukacyjnych. W szkolnych ławach zasiądzie 379 pierwszoklasistów, a wśród nich 11 sześciolatków. Łącznie w podstawówkach uczyć się będzie 1092 uczniów, w gimnazjach – 779 a w przedszkolach - 620. Zainteresowaniem cieszy się oferta Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie; tu w nowym roku szkolnym kształcić się będzie 110 osób.

 <img src="images/aktualnosci/old/news/1051346662188IMG_2453 (500x333).jpg" border="0" alt="" />
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie - najstarszej szkole na terenie miasta - nowy rok szkolny przywitało 408 uczniów. Najlepsze życzenia podopiecznym i pedagogom złożyła dyrektor szkoły - Barbara Burzawa.

 <img src="images/aktualnosci/old/news/5581346662470IMG_2454 (500x333).jpg" border="0" alt="" />

 <img src="images/aktualnosci/old/news/7001346662489IMG_2461 (500x333).jpg" border="0" alt="" />


W roku szkolnym 2012/2013 gmina Pińczów jest organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych, 6 przedszkoli i 2 gimnazjów. Placówki edukacyjne w Młodzawach, Zagości i Brześciu od tego roku prowadzone będą przez stowarzyszenia. Szkołę Podstawową i przedszkole w Młodzawach przekazano Stowarzyszeniu Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość, z kolei szkoły i przedszkola z Brześcia i Zagości – Fundacji Ekorozwój Ponidzia. W Szarbkowie, w budynku zlikwidowanej szkoły,  swoją działalność rozpoczęło przedszkole „Kubuś”, które prowadzi Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych Pleban.


„Gminne placówki edukacyjne są dobrze przygotowane do rozpoczynającego się roku szkolnego. Prowadzone od wielu lat remonty wpływają na poprawę warunków kształcenia. Tylko w tym roku, do końca sierpnia, wydatkowano na nie ponad 300 tysięcy złotych.” – mówi burmistrz Włodzimierz Badurak. Z tych środków wykonano m.in. : remont schodów i holi w Gimnazjum Nr 1, wymianę kotła CO w Szkole Podstawowej w Kozubowie i Brześciu, ułożenie kostki na placu obok Gimnazjum Nr 2, remont kotła i dachu w Szkole Podstawowej w Młodzawach oraz malowanie sal dydaktycznych i inne drobne remonty w pozostałych placówkach. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie do końca grudnia ma zostać wykonany remont schodów.