Archiwum

Powrót do listy aktualności

NIE WYPALAJMY TRAW 27.03.2012

Wiosna to nie tylko czas poprawy samopoczucia po mroźnej zimie, ale też niestety czas nielegalnego wypalania traw. Co roku powtarza się ten sam problem, który jest tanim sposobem na pozbycie się chwastów i pozostałości roślinnych z poprzedniego roku. Z pozoru niewinne wypalanie wskutek szybkiego rozprzestrzeniania się ognia powoduje bardzo często groźne pożary pobliskich lasów, ale też zabudowań. Z bliskiej przeszłości dobrze wiemy, że czasami nielegalne wypalanie traw kończy się tragicznie, bowiem śmiercią człowieka. Przykładem jest niedawne nieszczęśliwe wydarzenie z gminy Bodzentyn.


Innym ważnym argumentem jest naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie. Ogień niszczy szlachetne gatunki roślin, ale także zabija zwierzęta. Gleba wyjaławia się, zostaje zahamowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Efekt wypalania to także przedostanie się do atmosfery dużych ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.

W Polsce wypalanie traw jest nielegalne i karalne. Określają to odpowiednie zapisy prawne:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., "zgodnie z art. 124 ustawy zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

W tym roku świętokrzyscy strażacy interweniowali już ok. 1200 razy w związku z wypalaniem traw.

APELUJEMY DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O ROZSĄDEK.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  głosi, że nie dopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów.

Zabronione jest także wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania.

Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

NIE WYPALAJMY TRAW! WYPALANIE TRAW ZABIJA!
NIE WYPALAJ! – NIE ZABIJAJ!